Dietetyk sportowy

Współpracuje zarówno ze sportowcami, ale przede wszystkim pomaga osobom trenującym na poziomie amatorskim. Wyznający zasadę pracy i kształcenia w myśl ”Od teorii do praktyki”.

Absolwent kierunku Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (ukończone z wyróżnieniem — pomoc we wdrożeniu kierunku Dietetyka Sportowa). Edukację zdobywał również w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wychowanie Fizyczne).

Jest współautorem rozdziału pt. „Suplementacja w sporcie” w książce akademickiej „Dietetyka Sportowa” (PZWL, 2019). Na co dzień sportowiec – amator trenujący biegi na 400m. Obecnie doktorant w Zakładzie Bioenergetyki i Żywienia AWFiS w Gdańsku.

Specjalizacje

  • współpraca ze sportowcami w zakresie żywienia
  • żywienie młodych sportowców
  • sporty wytrzymałościowe
  • zespołowe gry sportowe
  • lekkoatletyka
  • Projekty

  • 2016-2019 r. Kierownik Akademii Dietetyki Sportowej
  • 2015-2019 r. Organizator 7 konferencji z zakresu Żywienia Sportowców
  • 2015 r. Inicjator działań Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej